Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1. Chức danh công việc: Chuyên viên quản lý vốn đầu tư kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

-         Số lượng cần tuyển: 01

-         Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

-         Kinh nghiệm: Trên 2 năm, trong đó ít nhất 01 năm làm công tác Trợ lý, Thư ký

-         Kỹ năng: điềm tĩnh, cẩn thận, kiên nhẫn, trung thực, trung thành, tập trung, sáng tạo, trí nhớ tốt, giao tiếp, theo dõi, quản lý và tổng hợp nhanh thông tin, soạn thảo văn bản, báo cáo, sử dụng thành thạo tin học văn phòng

-         Độ tuổi: từ 25 - 30 tuổi

-         Mô tả công việc:

+ Quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty;

+ Quản lý thông tin người đại diện vốn của Tổng công ty;

+ Giúp HĐQT chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp; đại hội đồng cổ đông; lấy ý kiến, lập biên bản các cuộc họp; ban hành nghị quyết, quyết định, văn bản. Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Quan hệ cổ đông và đối ngoại của HĐQT.

+ Thư ký cho Chủ tịch HĐQT.

+ Các công việc khác liên quan.

-         Mức lương: Thỏa thuận.

-         Hồ sơ: Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch; Bằng cấp chuyên môn; Giấy khám sức khỏe; Hộ khẩu và CMND.

-         Địa điểm nộp hồ sơ: Số 22 - 24 - 26 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (Phòng Hành chính - Nhân sự: 028.38297214/028.38291924)

-         Thời gian: 14/01/2019

2. Chức danh công việc: Chuyên viên quản lý vốn đầu tư

-         Số lượng cần tuyển: 01

-         Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

-         Kinh nghiệm: Trên 2 năm

-         Kỹ năng: giao tiếp, theo dõi, quản lý và tổng hợp nhanh thông tin, soạn thảo văn bản, báo cáo, sử dụng thành thạo tin học văn phòng

-         Độ tuổi: từ 25 - 30 tuổi

-         Mô tả công việc:

+ Quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty;

+ Triển khai thực hiện các phương án đầu tư và kinh doanh vốn của Tổng công ty;

+ Quản lý thông tin người đại diện vốn của Tổng công ty;

+ Các công việc khác liên quan.

-         Mức lương: Thỏa thuận.

-         Hồ sơ: Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch; Bằng cấp chuyên môn; Giấy khám sức khỏe; Hộ khẩu và CMND.

-         Địa điểm nộp hồ sơ: Số 22 - 24 - 26 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (Phòng Hành chính - Nhân sự: 028.38297214/028.38291924)

-         Thời gian: 14/01/2019

3. Chức danh công việc: Chuyên viên kế toán tổng hợp kiêm kế toán phần hành

-         Số lượng cần tuyển: 01

-         Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính; kế toán; kiểm toán

-         Kinh nghiệm: Trên 2 năm

-         Kỹ năng: giao tiếp, làm việc theo nhóm, theo dõi và tổng hợp nhanh thông tin, soạn thảo văn bản, báo cáo, sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

-         Độ tuổi: từ 25 - 30 tuổi

-         Mô tả công việc:

+ Rà soát, kiểm tra việc hạch toán các kế toán phần hành;

+ Lập Báo cáo tài chính: Tổng hợp và Hợp nhất định kỳ hàng quý, năm;

+ Lập các báo cáo cho các cơ quan nhà nước;

 + Kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác;

 + Kế toán công nợ;

+ Các công việc khác liên quan.

-         Mức lương: Thỏa thuận.

-         Hồ sơ: Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch; Bằng cấp chuyên môn; Giấy khám sức khỏe; Hộ khẩu và CMND.

-         Địa điểm nộp hồ sơ: Số 22 - 24 - 26 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (Phòng Hành chính - Nhân sự: 028.38297214/028.38291924)

-         Thời gian: 14/01/2019

4. Chức danh công việc: Chuyên viên quản lý nhân sự, tiền lương

-         Số lượng cần tuyển: 01

-         Yêu cầu bằng cấp: Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật kinh tế

-         Kinh nghiệm: Trên 2 năm

-         Kỹ năng: thuyết trình, giao tiếp, thương lượng, đàm phán, quản lý thông tin, soạn thảo văn bản, báo cáo, làm việc theo nhóm, sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý nhân sự

-         Độ tuổi: từ 25 - 30 tuổi

-         Mô tả công việc:

+ Công tác tổ chức biên chế;

+ Công tác đào tạo, tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực;

+ Công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại nhân viên;

+ Xây dựng thang bảng lương, kế hoạch tiền lương, quy chế trả lương, tính toán tiền lương và BHXH;

+ Giải quyết chế độ chính sách lao động;

+ Các công việc khác liên quan.

-         Mức lương: Thỏa thuận.

-         Hồ sơ: Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch; Bằng cấp chuyên môn; Giấy khám sức khỏe; Hộ khẩu và CMND.

-         Địa điểm nộp hồ sơ: Số 22 - 24 - 26 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (Phòng Hành chính - Nhân sự: 028.38297214/028.38291924)

-         Thời gian: 14/01/2019

 

"