Thứ Ba, Ngày 18 Tháng 6 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Thủy đặc sản -Tổng công ty Thủy sản Việt Nam

 

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2013 tại Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (Huyện Bình Chánh –TP.Hồ Chí Minh), Lãnh đạo Tổng công ty Thủy sản Việt Nam và Lãnh đạo đơn vị đã tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc.

PHỔ BIẾN CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

 

Ngày 19/7/2013 Phòng Tổ chức và Xuất khẩu Lao động (TC và XKLĐ) đã phối hợp cùng Công đoàn Tổng công ty tổ chức hội nghị nhằm phổ biến đến Cán bộ - Nhân viên Tổng công ty những mục đích và yêu cầu về nội dung, lộ trình của công tác cổ phần hóa.

KHÓA TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

 

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Đồng Hành tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý Doanh nghiệp”.

Biểu mẫu báo cáo thống kê năm 2012 dành cho Công ty con và Công ty liên kết thuộc Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam

 

Biểu mẫu báo cáo thống kê năm 2012 dành cho Công ty con và Công ty liên kết thuộc Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam

Biểu mẫu báo cáo thống kê năm 2012 dành cho các Chi nhánh và Công ty TNHH MTV thuộc Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam

 

Biểu mẫu báo cáo thống kê năm 2012 dành cho các Chi nhánh và Công ty TNHH MTV thuộc Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam
 < 1 2 34