Thứ Tư, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2017
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Tập huấn và diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam-Công ty cổ phần

 

Tập huấn và diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam-Công ty cổ phần

Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam (SEAPRODEX) gặp gỡ đại diện Euromoney Institutional Investor PLC

 

Sáng ngày 13/08/2015, tại văn phòng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam diễn ra buổi gặp gỡ giữa đại diện lãnh đạo Tổng công ty và đại diện Euromoney Institutional Investor PLC.

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP

 

ngày 22/06/2015 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam-CTCP đã tiến hành công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Tổng công Thủy sản Việt Nam.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2015-2020)

 

Sáng ngày 08/5/2015, Đảng bộ Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hội trường Tổng công ty

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (năm 2015)

 

Sáng ngày 01 tháng 4 năm 2015, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã tiến hành tổ chức hội nghị hướng dẫn thực thiện Chế độ kế toán Doanh nghiệp áp dụng từ năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2014,Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu với sự có mặt của 99% cổ đông tham dự đại hội.
1 2 3 4 >