Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 12 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

 

Sáng ngày 5/12/2019 tại Hội trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phía nam đã diễn ra lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

GIẢI TRÌNH

 

Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2019

 

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần công bố về việc bổ nhiệm lại ông Mai Xuân Phong giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Tổng công ty

LỄ KÝ KẾT GIỮA TỔNG CÔNG TY VÀ CÔNG TY NORSTAR SOLUTIONS

 

Ngày 22/10/2019, đã diễn ra buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về phát triển các dự án nuôi cá trên đất liền tại Việt Nam giữa Tổng công ty và Công ty Norstar Solutions.

GIẢI TRÌNH

 

Giải trình kết quả kinh doanh tổng hợp quý III năm 2019
1 2 3 4 5 >  >>